Bobbi Been - Directrice
 

 Bobbi richt zich voornamelijk op het algemene plaatje en zorgt ervoor dat  
 dagelijkse werkzaamheden in goede banen worden geleid. Naast het
 algemene plaatje is ze ook verantwoordelijk voor de financiën.

 

 

 Ilona Geene - Communicatie Manager

 Ilona zorgt voor het opstellen en uitvoeren van de communicatieplannen.  
 Ze zorgt voor samenwerking met toeleveranciers, plant de noodzakelijke
 activiteiten en zorgt voor de ontwikkeling van de communicatieproducten  
 in de gebieden interne communicatie en marketingcommunicatie. 

 

 

 Mandy Pang - Marketing Manager
 

 Mandy is verantwoordelijk voor het marketing departement van Cook  
 Easy. Zij bepaalt het marketingbeleid en de positionering van de
 onderneming- al dan niet in samenspraak met de andere managers van
 het bedrijf. Samen met haar team werkt Mandy acties uit om dat beleid uit
 te voeren.

 

 

 Yvonne van der Spek - Product Ontwikkeling
 

 Yvonne richt zich op de productontwikkeling van CookEasy. Zo kijkt zij
 naar de wensen van de klanten en past zij de producten hier op aan, alle
 fouten lost zij op en verbeteringen past zij toe. Naast dat regelt zij ook de
 inkoop van producten, zo wordt er bijvoorbeeld gekeken waar de meeste
 vraag naar is.